Aktuality a nové titulyPRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA
Dospělé oddělení a studovna
Pondělí 9 – 11 12 – 17
Středa 9 – 11 12 – 17
Čtvrtek 12 – 18


Dětské oddělení
Pondělí 9 – 11 12 – 17
Středa 9 – 11 12 – 17
Čtvrtek 12 – 17

Ve dnech 27. 7. – 7. 8. je knihovna zcela uzavřena.

Od 1. 9. 2015 bude zahájen běžný provoz knihovny.


Konzultant - databáze právních předpisůHledáte rychlý způsob vyhledávání v právních předpisech?
Chcete mít okamžitý přehled o aktuálních změnách?
Potřebujete pomoci se smlouvou či najít platný tiskopis?
Představujeme Vám Konzultanta – elektronickou databázi právních předpisů!
Od 10. 8. můžete vyzkoušet v naší knihovně!


Haló, haló – tady Večerníček!

Naposledy jsme se sešli s dětmi z dětského domova v rámci projektu Haló, haló – tady Večerníček v pondělí 22. června. Při vstupu do knihovny děti vítala skupinka plyšových pohádkových postav. O začátek programu se postaraly děti z hudebně-dramatického kroužku Domu dětí a mládeže Boskovice a zahrály pohádku Jak pejsek a kočička vařili dort. Pak dostal slovo host – paní Helena Jalová z Moravské zemské knihovny, která je jednou z autorek projektu, povídala o tom, co dělaly děti v jiných knihovnách a hlavně předala dětem diplom, knihu Mach a Šebestová na prázdninách, volné vstupenky na rozhlednu ve Veselici a drobné dárečky. Na závěr jsme malovali kouzelná sluchátka, která dětem vyčarují krásné a spokojené prázdniny.

Fotografie k nahlédnutí zde →.


Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Knihu spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka Odemyky zamyky získalo přes padesát boskovických prvňáčků díky projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Kniha je odměnou za úspěšné absolvování projektu, do kterého děti přihlásili knihovníci. Jde o původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti koupit minimálně tři roky. Předávání knih bylo spojeno s pasováním prvňáčků na čtenáře. O kulturní program se postarali se svým hudebním vystoupením studenti SPGš Boskovice pod vedením Mgr. Tomáše Pléhy, pohádku O princezně na hrášku zahrály děti z dramatického kroužku ZUŠ Boskovice s paní učitelkou Michaelou Vymazalovou. Všem účinkujícím děkujeme a malým čtenářům přejeme, aby pro ně bylo čtení zábavou.

Fotografie k nahlédnutí zde →.


Školní rok plný besed pro děti

Během školního roku proběhla v knihovně řada besed s dětmi z mateřských škol, žáky základní školy, speciální školy a studenty víceletého gymnázia. Kromě dětí z boskovických škol dorazili do knihovny žáci ze základních škol ve Žďárné, v Šebetově, v Jabloňanech a v Benešově. Kromě tradičních besed na téma Za písmenky do knihovny, Putování za pohádkou a Zvířátka v českých pohádkách byl největší zájem o pořady Detektivky a vše kolem zločinu, Analfabeta Negramotná, Čarodějnická lekce a Boskovice a okolí v literatuře.

Fotografie k nahlédnutí zde →.


Zveme Vás na výstavu fotografií

V současné době můžete v knihovně vidět výstavu fotografií Aleše Pavelky doplněnou básněmi stejného autora.

Pan Pavelka působí jako středoškolský učitel na Střední pedagogické škole v Boskovicích. Mezi jeho zájmy patří kromě jiného fotografování, především krajiny, přírody a makro. Fotografování se věnuje již od mládí, spojuje jej s cestováním a poznáváním. Žije v Brně.
Fotografie k nahlédnutí zde →.


Setkáni s výtvarnicí Jaroslavou Fišerovou

Děti z dětského domova v Boskovicích se setkaly s výtvarnicí Jaroslavou Fišerovou v rámci projektu Haló, haló – tady Večerníček!. Paní Fišerová dorazila do Boskovic 11. května v odpoledních hodinách, s dětmi si povídala hlavně o své výtvarné práci pro Českou televizi, o svých návrzích na kostýmy, scénu a dekorace k pohádkám z brněnského studia. Následovaly všetečné dotazy a na závěr děti předaly paní výtvarnici vlastnoručně vyrobenou kytici.

Děti s sebou přinesly své vlastní výtvarné dílko s obrázky ze svých nejoblíbenějších večerníčkových pohádek, které předaly paní Heleně Jalové z regionálního oddělení Moravské zemské knihovny a které bude součástí putovní výstavy dětských prací.

V červnu nás čeká poslední závěrečné večerníčkovské setkání.

Více o projektu Haló, haló – tady Večerníček se můžete
dočíst zde →.

O výtvarnici Jaroslavě Fišerové se dočtete více zde →.

Fotografie k nahlédnutí zde →.


Ohlédnutí za Březnem – měsícem čtenářů

Během měsíce března se rozrostly řady čtenářů městské knihovny o 84 nově zaregistrovaných, z toho je 40 dětí. Amnestii upomínacích poplatků využilo 130 čtenářů. Nejvíce nás potěšil návrat opakovaně a bezvýsledně vymáhaných knih. Jedná se o 4. upomínky a upomínací dopisy, na které zareagovalo 49 čtenářů.

Bohužel řada čtenářů má v knihovně nevyřízené pohledávky a amnestie nevyužila. Pokud se to týká i Vás nebo Vašich dětí, žádáme Vás o vrácení zapůjčených dokumentů, jinak budeme nuceni postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Děkujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům za účast na akcích, které jsme pro vás v březnu připravili.

Poděkování za knižní dary
Velké poděkování patří všem příznivcům knihovny, kteří přinášejí do knihovny knižní dary. V roce 2014 se tak fond knihovny rozrostl o 226 svazků. Darované knihy a časopisy, které nezařadíme do našeho fondu, nabízíme dále regionálnímu oddělení Moravské zemské knihovny nebo v burze knih.


GRAFOLOGIE aneb tajemství výkladu písma

Březen - měsíc čtenářů jsme zakončili setkáním s grafoložkou a grafoterapeutkou Dagmar Kravčíkovou. „Písmo je zajímavým ukazatele lidského charakteru a grafoterapie mu dává další rozměr. Spočívá v tom, že se snažíte podle určitých pravidel pod odborným dohledem měnit svůj rukopis a zautomatizovat si ho. Projdete cílenou změnou písma a sami si vyberete charakteristiky, které v životě chcete mít. Můžete tak odstranit problémy, které vás trápí.“ Uvádí Dagmar Kravčíková ve své publikaci Grafoterapie - cílená změna písma, kterou si můžete zapůjčit v naší knihovně.

Během besedy prozradila grafoložka několik tajů ze své profese, hovořila o podpisech, o rukopisu známých osobností, uváděla příklady, kdy grafoterapie změnila lidem život.

Více informací najdete na zde →.
Fotografie k nahlédnutí zde →.


Noc s Andersenem

Letošní pohádková noc se nesla v duchu klasických pohádek. Pro navození správné pohádkové atmosféry dorazilo 20 zaregistrovaných dětí v 17 hodin do knihovny v kostýmech pohádkových postav. Společnost byla pestrá - několik princezen, Sněhová královna, Karkulka, vlk, čarodějnice, vodník, čert, pejsek, Saxána , Sněhurka, … Společně jsme se vydali na zámek, kde na nás čekala paní starostka Hana Nedomová a pan místostarosta Petr Malach, kteří děti pozdravili a přečetli úvodní pohádku O Palečkovi. Po té přišlo slibované překvapení – vystoupení divadelní a šermířské společnosti Gonfanon. V humorném pohádkovém příběhu s krásnou princeznou a statečným rytířem vše dobře dopadlo a dobro zvítězilo nad zlem. Programu v zámeckém prostředí se zúčastnily také děti ze speciální školy v Boskovicích a děti z dětského domova. Za poskytnutí prostor děkujeme majitelům a správě zámku.

A potom hurá do knihovny, kde už čekalo občerstvení a pohádkové úkoly, malovali jsme si vlastní ubrousek, navlékali korále, přebírali hrách. Hlavu jsme si lámali nad křížovkou a kvízem. Kolem půlnoci jsme se s oblíbenými knížkami ukládali do spacáků a četlo se, dokud knihovna nepotemněla. Některým se podařilo usnout až kolem druhé hodiny.

S pamětními listy, medailemi a vlastními výrobky jsme se rozešli do svých domovů v sobotu kolem deváté hodiny. Patnáctý ročník Noci s Andersenem se nám vydařil.

Poděkování za vydatnou pomoc při přípravě a průběhu akce patří zástupcům vedení města, studentům SPgŠ v Boskovicích i hostitelům – rodině Mensdorff- Pouilly.

Fotografie k nahlédnutí zde →.
Video k nahlédnutí zde →.


BESEDA

V úterý 10.3. jsme pořádali besedu o bylinkách s paní Hankou Urbánkovou z rodinné farmy Sedmikráska. Atmosféra byla naplněna zvědavostí, láhve na sirup a várnice na čaj lahodným a zdravým mokem a prostor studovny zvídavými lidmi - opět praskal ve švech. Knihovna sice není nafukovací, ale nemáme k tomu daleko. Akce se velmi povedla a líbila, rozhodně ji někdy v budoucnu zopakujeme!

Fotografie k nahlédnutí zde →.Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou

Paní spisovatelka zavítala do knihovny v úterý 10. února. Na jednu z besed dorazily dvě třídy zvídavých třeťáků a další beseda byla určena odrostlejším žákům ze šesté a sedmé třídy. Paní spisovatelka předčítala ze svých nejnovějších knih Nela Malá, co nechtěla být malá a 3333 km k Jakubovi, vyprávěla o tom, jak se stala spisovatelkou a ochotně zodpověděla všechny dotazy. Hlavně menší děti se chlubily, že čtou hodně a rády. Za to jsme moc rádi a těšíme se na další podobná setkání.
Fotografie k nahlédnutí zde →.


Ohlédnutí za rokem 2014

Statistika 2014 k nahlédnutí zde →. Podrobnější informace k nahlédnutí zde →.


Haló, haló – tady Večerníček!
Ve čtvrtek 5. února přišly děti z boskovického dětského domova na setkání s Večerníčkem v rámci projektu Haló, haló – tady Večerníček. S dětmi jsme si společně povídali o tom, jak se Večerníček před padesáti lety narodil, jaké změny v jeho životě nastaly a hlavně o tom, které pohádky známe a které máme nejraději. Společně se těšíme na další setkání, kdy nás navštíví zajímavá osobnost z brněnské televize. Projekt odstartovala Moravská zemská knihovna v Brně a zapojuje se do něj řada knihoven Blanenska a Boskovicka.
Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


LOVCI PEREL
- Do hry se zapojilo 31 dětí.
- Odevzdáno bylo 408 správných   odpovědí.

Nejlepší lovci:
1/ Karolína Staňková - 101 perel
2/ Iveta Koudelková – 65 perel
3/ Adéla Ženatová - 59 perel

V pátek 9. ledna 2015 jsme slavnostně vyhlásili výsledky soutěže a výherce po zásluze odměnili. Karolína Staňková si kromě dlouhé šňůry perel, diplomu za 1.místo a sběratelské placky odnesla i poukázku na 200,- Kč na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger. Karolína byla totiž v celorepublikové soutěži na 22. místě a prvních 48 „ lovců“ dostalo již zmíněnou poukázku od Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Hned po vyhodnocení soutěže proběhla výtvarná dílna,“ lovci“ si namalovali vlastní polštářek – perlorodu, kterou pro všechny zájemce předem ušila paní Blanka Matušková. Fotogalerie k nahlédnutí zde →.

Všem výhercům a účastníkům loňského ročníku Lovců perel gratulujeme.
A hlavně – rozjíždíme Lovce perel 2015!


Besedy s Ivanou Havelkovou
Žákyně osmých a devátých tříd se v listopadu setkávají v knihovně na besedách s mladou boskovickou spisovatelkou Ivanou Havelkovou. Autorka napsala zatím dvě knihy, první z nich se jmenuje Blízko smrti a hlavní hrdinka se potýká s problémem anorexie a bulimie. Druhá kniha I za mraky je obloha stále modrá vyšla nedávno a prolíná se tu autorčin vlastní příběh, kdy musí bojovat s vážnými zdravotními problémy, s příběhem chlapce závislého na drogách.
Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


Výherci soutěže Sympaťák


Ohlédnutí za Týdnem knihoven 2014
Od 6. do 10. října se zaregistrovalo 89 nových čtenářů, z toho 15 dětí. Amnestii sankčních poplatků využilo 65 čtenářů, největší radost máme z navrácení těžce vymahatelných dokumentů (4. upomínka). Bohužel řada čtenářů má v knihovně nevyřízené pohledávky a amnestie nevyužila. Pokud se to týká i Vás nebo Vašich dětí, žádáme Vás o vrácení zapůjčených dokumentů, jinak budeme nuceni postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Děkujeme.


Setkání se spisovatelem Stanislavem Češkou
Příjemný úterní podvečer jsme prožili ve společnosti pana spisovatele Stanislava Češky. Autor vyprávěl nejen o Velké Moravě, jak tehdy lidé žili, bydleli, bojovali, co jedli a pili, ale také o tom jak se píší historické detektivky . Fotogalerii ze setkání se spisovatelem najdete zde. Více informací naleznete zde →.


Revize v Městské knihovně Boskovice
Po více než měsíc trvajícím uzavření je od pondělí 11. srpna obnoven provoz v Městské knihovně Boskovice. Knihy si čtenáři nemohli půjčovat z důvodu řádné revize knihovního fondu, kterou knihovnám naší velikosti nařizuje provádět jednou za pět let Knihovní zákon 257/2001. Při revizi KF se kontrolují knihovní jednotky na regálech se stavem v přírůstkovém seznamu (revizním katalogu). Boskovickým knihovníkům tak prošlo rukama 65 500 svazků knih. Revizi jsme současně využili k aktualizaci fondu a vyřadili jsme obsahově zastaralé, poškozené a duplicitní svazky. Samozřejmostí je důkladnější úklid v regálech. V červenci byla také nově vymalována studovna dětského oddělení.
Na čtenáře se těší a o shovívavost při zvýšeném provozu prosí KNIHOVNÍCI. Fotogalerie z revize k nahlédnutí zde →.


Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2014
Do projektu přihlašuje městská knihovna žáky prvních tříd již tradičně. Letos získalo knihu spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda téměř 60 prvňáčků Základní školy Boskovice. Slavnostní předání knih proběhlo 12. června v dětském oddělení knihovny. Program plný hádanek, kvízů a společného čtení zpestřily děti z dramatického kroužky ZUŠ Boskovice pohádkou O zlé koze. Nechybělo ani hudební vystoupení, o které se postaral soubor studentek SPgŠ Flautet. Dětem přejeme, aby pro ně bylo čtení zábavou.
Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


Město Boskovice otevřelo Family Point
Ve středu 11. 6. 2014 byl v prostoru před dětským oddělením v budově Městského úřadu za účasti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Romana Celého Dis., místostarostky města Ing. Jaromíry Vítkové a dalších zástupců městských organizací a Centra pro rodinu a sociální péči, slavnostně otevřen nový Family Point. Je to místo zázemí pro matky s dětmi, kde můžou své děti nakrmit, nakojit a pohrát si s nimi, je možné zde ve formě letáčků také získat informace o zajímavostech a akcích regionu, ve kterém se koutek nachází. Family Point bude otevřen v době provozních hodin úřadu, potažmo knihovny, tedy prakticky od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


Upozornění o MVS žádankách
Žádanky MVS na knihy z jiných knihoven vyřizujeme pouze do 23. 6. 2014. Další objednávky lze podávat až od 10. 8. 2014.


Čtení do mikrofonu
Ve čtvrtek 5. června 2014 proběhlo SPOLEČNÉ ČTENÍ DO MIKROFONU. Kdo chtěl, přinesl si svoji oblíbenou knihu, ze které nám přečetl krátkou ukázku. Také náhodní návštěvníci dětského oddělení neodolali a vyzkoušeli si, jaké to je stát za mikrofonem a slyšet svůj změněný hlas. Fotografie z akce naleznete zde →.


Dotazník
Před rokem a půl jsme vás, čtenáře, oslovili s dotazníkem průzkumu spokojenosti se službami, prostorami a celkovou kvalitou knihovny. Nyní se můžete začíst do výsledků pokusu jak veřejnost více zapojit do dění v naší instituci. Sami můžete posoudit, co se od té doby změnilo, co dobrého zůstalo, nebo naopak horšího přibylo a třeba inspirovat ostatní k účasti. Výsledky dotazníku naleznete zde →.


Literární „soutěž“
Počínaje dneškem mají na dospělém oddělení čtenáři možnost nahlédnout do sešitu, ze kterého vyberou vítěze „soutěže" o nejlepší českou báseň roku 2014. Nebojte se, začtěte se, je přeci poetický máj. Více informací v odkazu na stránkách Vzdorospolku, který tuto akci pořádá už pojedenácté.


Beseda Česko a Mongolsko očima Mongolů
Beseda se konala v úterý 20. 5. v rámci Klubu seniorů a projektu "Jak se žije cizincům?". Hosté z Mongolska nám přiblížili svůj životní příběh, řekli, jak se žije v Mongolsku, proč se rozhodli pro emigraci a jak se jim žije u nás. Vyprávění bylo doplněno video projekcí i ochutnávkou mongolské kuchyně. Přednáška proběhla pod záštitou Oblastní charity Blansko a Centra pro. Fotografie z akce naleznete zde →.


Hostem knihovny byl Adolf Dudek
Příjemný start do nového pracovního týdne mělo 133 žáků Zš Boskovice v pondělí 28. dubna. Hostem knihovny byl úspěšný malíř a ilustrátor dětských knih Adolf Dudek, který se dětem představil se dvěma pořady. Pro žáky prvního stupně byl určen pořad Malování pro děti. Jedná se o zábavnou, interaktivní show, při které se pobavili i dospělí. Děti se vtipnou formou seznámily se skutečným ilustrátorem a jeho prací. Vyzkoušely si, jak snadno mohou cokoli nakreslit, ale hlavně si užily spoustu legrace. Žáci druhého stupně absolvovali během pořadu Nehulíme – kreslíme veselý rychlokurz kreslení. Navíc si odnesli informace o vzniku moderních dětských knih a malířských technikách. Obě vystoupení byla zakončena autogramiádou. Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


Výherci březnového Hrabalovského kvízu
ze správných odpovědí byly vylosovány:
Anna Matoušková (Reichová) – kniha Postřižiny + roční registrace zdarma
Andrea Borková – bonboniéra + roční registrace zdarma
Gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme!


Noc s Andersenem
V pátek 4. 4. 2014 proběhla Noc s Andersenem, podrobnější informace naleznete v dokumentu zde →.
Fotogalerie k nahlédnutí zde → a zde →.


Druhý život dětské knihy
Knihovna je zapojena do kampaně Druhý život dětské knihy, kterou vyhlásil MěÚ Boskovice. Cílem akce je shromáždit nové i starší dětské knihy, které budou následně předány dětem ze sociálně slabších rodin a do dětského domova v Boskovicích. Pokud máte doma pěknou dětskou knížku a Vaše děti už odrostly anebo jen proto, abyste udělali radost jiným dětem, můžete jakoukoliv dětskou knížku donést do Městské knihovny Boskovice. Kampaň byla vyhlášena 2. dubna a potrvá do 31. května 2014.
Více se můžete dočíst zde →.


Autorské čtení - Paběrky
Ve středu 26. 3. 2014 se v podvečer ve studovně dospělého oddělení sešli milovníci poezie. Čekalo je autorské čtení z básnické sbírky Paběrky 2 boskovického rodáka Pepy Budiše, alias Josefa Zvoka. Všichni zde prožili příjemnou hodinku při poezii, která poučí i pohladí. Autor přítomné pozval i na svou nadcházející výstavu obrazů. Jistě si ji nenechají ujít.
Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


Řekni mi co čteš 2014
Tradiční a oblíbená soutěž Českého rozhlasu Brno nabízí v březnu svůj další ročník. Znovu v ní můžete poznávat autory a jejich díla podle ukázek z audioknih vydavatelství Radioservis. Ukázky najdete jak ve vysílání, tak i na webu Českého rozhlasu Brno každý všední den
od 17. do 28. března.
Pro výherce soutěže pak budou připraveny ceny v podobě audioknih a poukázek do wellness centra. Více o principu soutěže, cenách i pravidlech najdete v naší knihově
anebo na stránkách Českého rozhlasu Brno.


Dílnička u Baryka
Výtvarná dílna s Blankou Matuškovou věnovaná Františku Nepilovi a jeho knížce Já Baryk se konala v pátek 14. března. Po přečtení ukázky Já Baryk a můj ježek jsme se pustili do díla. Paní Blanka Matušková pro nás předem ušila spoustu mini polštářků ve tvaru psů, ježků a domečků a na nás zbyla jen ta příjemná část práce – nakreslení vlastního originálního polštářku. Naše výrobky můžete vidět zde →.


Magnesia litera
Zapojte se do soutěže Magnesia litera
a hlasujte na webových stránkách nebo prostřednictvím korespondenčního lístku, který si můžete vyzvednout u nás v knihovně.
Hlasovat můžete zde →, kde současně naleznete více informací.


Březen - měsíc čtenářů
Připravili jsme pro své čtenáře i pro širokou veřejnost řadu akcí pro děti
i dospělé. Upozorňujeme hlavně na amnestie upomínacích poplatků a na registrace nových čtenářů zdarma.
PDF soubor s více informacemi zde →.


Několik statistických údajů

Sled. období Registr. čtenáři z toho čtenáři do 15 let Počet návštěv Výpůjč. celkem Stav knihov. fondu
Rok 2012 2154 497 38783 106735 65608
Rok 2013 2246 553 39648 109943 65544

V jubilejním roce 2013 jsme zaznamenali vzrůstající zájem
o služby knihovny, za což jistě vděčíme i vyššímu počtu půjčovních hodin. V roce 2012 byla knihovna dostupná čtenářům 24 hodin týdně, v roce 2013 to bylo 35 hodin týdně.
Zájem čtenářů nás knihovníky velmi těší a věříme, že tradice veřejného čtenářství v Boskovicích 150. výročím zdaleka nekončí.


Lovci perel 2014
Milé holky a kluci, milovníci knížek a příběhů, zapojte se do celoroční hry Lovci perel!
Po celý rok 2014 máte šanci získávat
za přečtení vybraných knih PERLORODEK „skutečné“ perly. Stačí knihu pozorně přečíst a zodpovědět několik otázek
z hrací karty, kterou dostaneš od knihovnice.

Nabídka titulů, které ti přinesou perlový úlovek, je vystavena
v knihovně.
Najdeš zde i průběžné skóre všech lovců.
Pojďte se společně s námi potopit do hlubin příběhů a navlečte si co nejdelší šňůru perel!
Projekt sdílíme s Knihovnou města Hradce Králové.


Ptejte se knihovny Facebook

Fredrick Backman: Babička pozdravuje a omlouvá se

Zábavný a napínavý příběh plný nečekaných setkání, nepravděpodobných přátelství a obrovské síly pohádek a fantazie. Else je sedm, vlastně skoro osm. Její babičce je sedmdesát sedm, vlastně skoro sedmdesát osm. O Else dospělí říkají, že je na svůj věk vyspělá, ale ve skutečnosti jim připadá otravná. O babičce tvrdí, že je ohromně čilá, i když tím myslí, že jim přijde bláznivá. Elsa je jiná než ostatní. Nemá jiné kamarády než babičku, ale jí to nevadí. Babička jí totiž vypráví úžasné příběhy o kouzelné říši, kde není normální nikdo a nic a být jiný je tam největší výhodou. Jenže i v nejkrásnějších pohádkách se občas objeví zlý drak a do boje proti nepříteli se musí Elsa vydat úplně sama. Má totiž doručit tajemný dopis a adresátovi vyřídit, že se babička omlouvá a pozdravuje. Netuší, že v rukou drží klíč k největšímu a nejdůležitějšímu dobrodružství, které se kdy v říši fantazie odehrálo. Zobrazit v katalogu →

Jeffery Deaver: Říjnový seznam

Domníváte se, že už vás Deaver nemůže ničím překvapit? Může. Touto knihou. Začátek tohoto neobyčejného krimirománu najdeme vlastně na jeho konci. Alespoň podle tradičních pravidel žánru. Která ovšem Jeffery Deaver převrací na hlavu. Gabriela McKenzieová zoufale čeká na zprávy o své unesené šestileté dcerce. Konečně se otevřou dveře. Do místnosti ale nevstoupí policie ani vyjednavač. Je to únosce a v ruce drží zbraň. Ještě před dvěma dny vedla Gabriela normální život. Jak je možné, že se všechno najednou takhle zvrtlo? Nejenže má zaplatit půl miliónu dolarů jako výkupné, ale musí také odevzdat záhadný dokument nazvaný Říjnový seznam. Nikdy dříve o té listině neslyšela. Ví jen tolik, že patřila bývalému šéfovi, který uprchl před policejním vyšetřováním neznámo kam... Od nedělního večera k pátečnímu ránu se odvíjí chytře vybudovaný děj, v němž nás autor nutí neustále přehodnocovat dříve předložená fakta. A když v samotném závěru konečně vyvstane úplný obraz děje, nezbude nám než užasnout nad tím, k jakému mistrovství Deaver dovedl umění literární manipulace. Zobrazit v katalogu →

Robert W. Chambers: Král ve žlutém

O knize Král ve žlutém, mysteriózním souboru hororových a dekadentních povídek z roku 1895, u nás donedávna věděli jen skuteční literární znalci; v současnosti se o toto vpravdě kultovní dílo Roberta W. Chamberse zvedla vlna díky vynikajícímu televiznímu seriálu HBO True Detective / Temný případ. Zobrazit v katalogu →


Agatha Christie: Velká výprava

Desítky úžasných míst, svérázných postav a dobrodružných, strastiplných i humorných situací, to vše popsala rodící se královna detektivek v dosud nezveřejněných dopisech své matce a zdokumentovala i fotograficky. Zobrazit v katalogu →


Zuzana Koubková: Ztracený templářský poklad

Píše se rok 1317 a bratr Zdislav z rytířského řádu johanitů přijíždí do Uhříněvsi, aby se zde ujal správy řádových statků. Jeho jmenování uhříněvským správcem je poněkud překvapivé, neboť Zdislav nebýval vždy johanitou, původně vstoupil do řádu templářů, který byl před několika lety za dramatických okolností zrušen. Templáři byli nařčeni z řady těžkých zločinů, včetně modloslužebnictví, magie a zvrácených sexuálních praktik. Jenže doba je značně neklidná, spory mezi šlechtou a králem vrcholí, v okolí dochází k četným loupežím, a navíc je pro výjimečné činy třeba výjimečných mužů. Zobrazit v katalogu →

Peter Mayle: Podfuk na Korsice

Spolehlivý stopař Sam Lewitt jako obvykle uspokojuje své hrdlo, žaludek a milostné touhy na jihu Francie, a přitom luští případ smrtelných intrik uprostřed společenské smetánky Riviéry. Zobrazit v katalogu →
Meda Mládková: Můj úžasný život

Životní osud Medy Mládkové se naprosto vymyká malým českým dějinám. Odehrává se v pěti zemích a na dvou kontinentech, na geografické ose Zákupy–Ženeva–Paříž–Washington–Praha. Začíná v rodině despotického otce, pivovarského sládka, a vrcholí v pozici uznávané sběratelky a mecenášky umění, která pomohla světu objevit jednoho z prvních abstraktních malířů, Františka Kupku. Celý život si šla umanutě a odvážně za svým. Když utíkala před Hitlerem a později před komunisty, když dobývala srdce svého budoucího muže, spoluzakladatele Mezinárodního měnového fondu Jana Mládka, nebo když svými aktivitami v exilu podporovala utlačované české umělce a prosazovala jejich díla do amerických a evropských galerií. Po Listopadu se pak vrátila do vlasti a věnovala svou sbírku české společnosti. Získala a zrekonstruovala pro ni i výstavní prostor – pražské Sovovy mlýny, které se tak proměnily v Museum Kampa. Symbol jejího celoživotního díla. Zobrazit v katalogu →

Jo Nesbo: Krev na sněhu

Sedmdesátá léta v Oslu. Olav Johansen nedokáže jezdit autem pomalu, je měkký jako máslo, příliš snadno se zamilovává, jestliže se rozčilí, ztrácí hlavu a je mizerný v matematice. Něco málo přečetl, ale moc toho neví a rozhodně nemá takové znalosti, které by byly k něčemu užitečné. A píše pomaleji, než roste stalaktit. K čemu se tedy hodí? Je skvělý zabiják. Nemusí přitom jezdit autem, zabíjí většinou lidi, kteří si to zasluhují, a nejsou to žádné složité počty. Alespoň prozatím nebyly. Dokud od šéfa nedostal nový úkol: vyřídit jeho manželku. Zobrazit v katalogu →

František Tichý: Princ se žlutou hvězdou

Kniha přibližuje život a tvorbu nadaného pražského chlapce, který byl jako židovský míšenec v roce 1942 internován v terezínském ghettu a později, v necelých 17 letech, zavražděn v plynové komoře koncentračního tábora Birkenau. V Terezíně organizoval vydávání tajného časopisu Vedem. Jedna z jeho kreseb se proslavila, když ji s sebou do vesmíru (na palubě raketoplánu Columbia) vzal první izraelský kosmonaut. Zobrazit v katalogu →

Miloš Urban: Sedmikostelí

O úkladných vraždách, spáchaných v sebeobraně, o detektivním pátrání, jež vedlo zpátky, o morálním pádu, který byl krásný, a o zvrácené lásce, jež byla čistá - tento příběh vypráví Sedmikostelí, existenciální gotický horror o městě ve městě nad Vltavou. Zobrazit v katalogu →


Vlastimil Vondruška: Zločin na Bezdězu

Jubilejní dvacátý příběh královského prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu se odehrává přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho obklopují. Tajemný zločin pomáhají řešit jako obvykle panoš Ota a velitel Diviš a své si křešení případu řekne i Ludmila z Vartemberka. I když případ zpočátku vypadá jasně, rychle se komplikuje a sám Oldřich z Chlumu je překvapený, jakou zlobu může skrývat lidská duše. Zobrazit v katalogu →

Carl J. Richard: Americká invaze do Ruska

Profesor historie odkrývá veřejnosti méně známý příběh americké invaze na Sibiř uskutečněné v rámci první světové války. Autor se zabývá okolnostmi, jež vedly mocnosti Dohody k prosbě o zásah Američanů, pojednává o několika teoriích sibiřské intervence a těžkostech, s nimiž se vojáci museli vyrovnávat. Richard rovněž nabízí čtenářům důvody, proč zásah nesplnil své cíle ani po uzavření příměří. V závěru reflektuje další významné americké zákroky a jejich klady a zápory. Zobrazit v katalogu →

Suši

Suši je japonská kuchyně pro labužníky. Existuje jich nesčetná spousta variant - jedna chutnější než druhá. Není divu, že u nás jednohubky z Dálného východu nacházejí stále víc příznivců. A co takhle připravit si suši sami? Žádný problém! Milovníci exkluzivních lahůdek najdou v této knize 50 lákavých pokrmů - od klasických závitků maki až po rafinované taštičky temaki. Díky brilantním fotografiím a podrobnému návodu se vám zaručeně každý recept podaří. S trochou cviku se z vás stane zkušený specialista na suši! Zobrazit v katalogu →

Vlastimil Vondruška: Oldřich z Chlumu – román a skutečnost

Kniha je malým dárkem těm čtenářům, kteří si zamilovali příběhy královského prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu. Autor v ní vypráví, jak pracuje s historickými prameny. Součástí publikace je několik povídek, které vyprávějí o méně známých etapách života Oldřicha z Chlumu. Zobrazit v katalogu →


Guy Bass: Legenda o Žabákovi

Nová série od autora úspěšné tetralogie o Filínu Fidlovi začíná příběhem Žabáka, který žije sám s pěstounkou na osamělém ostrově daleko od všeho. Je přesvědčený, že se narodil jako princ. Jednoho dne se vydá na dobrodružnou pouť na konec světa, aby tam jako právoplatný vládce nastoupil na trůn. Zobrazit v katalogu →


Hanka Jelínková: Kos je bos

V knize o Pepovi a jeho kamarádovi kosovi najdete hlavně obrázky. Slova psaná velkými písmeny jsou snadná k přečtení. Tak hurá do toho! Kde vzal kos boty a klobouk? Kdo bydlí na hradě z písku? A jak to dopadlo s piráty? Jako odměna vás po každé kapitole čeká obrázková básnička. Tu přečtou dětem dospělí, děti si při ní odpočinou a "čtou" jen obrázky. Zobrazit v katalogu →

J.R.R. Tolkien: Pan Blahoš

Pan Blahoš je hrdinou knihy, kterou slavný romanopisec Tolkien sepsal pro svoje děti. Pan Blahoš je vážený gentleman a vlastník zvláštního domácího mazlíčka, ušaté žirafy jménem Žirafík. Jednoho dne si z náhlého rozmaru pořídí žlutý automobil, což vede ke sledu menších i větších katastrof... Vychází jako zrcadlové vydání původního rukopisu, včetně autorových ilustrací, a českého překladu. Zobrazit v katalogu →

Václav Vokolek: Knížka na prázdniny

Jedenáctiletý Vítek vyráží se svým tatínkem na prázdniny do Železných hor. Už v den vysvědčení se ukazuje, že to nebudou jen tak ledajaké prázdniny. Začíná nejkrásnější období roku, období nečekaných setkání, překvapení a výletů, při nichž Vítek nachází nové, sympatické i trochu bláznivé kamarády. Musí ale taky přijít na kloub některým záhadám. Například, existují čerti? Co jsou vlastně zač? A může se s nimi kluk doopravdy potkat? Zobrazit v katalogu →

Jacqueline Wilson: Sladké časy

Nadaná čtrnáctiletá Opal studuje na střední škole a sní o studiu na univerzitě. Její sny se rozplynou po té, co jí zavřou otce a musí začít pracovat v továrně, kde se vyrábí sladkosti. Její život rozhodně sladký není a zároveň se blíží první světová válka. Zobrazit v katalogu →


Louise L. Hay: Měj se ráda

Světoznámá autorka a duchovní učitelka se ve své nové knize spojila s odbornicemi na výživu a zdravý životní styl. Spolu s nimi odhaluje další stránku svého tajemství zdraví, štěstí a dlouhověkosti. Louise nabízí svým čtenářům ještě účinnější a desítkami let prověřené afirmace, které doporučuje podpořit zdravou, chutnou a zajímavou stravou, na niž najdete ve druhé části knihy recepty. Zobrazit v katalogu →

Helena Baková: Psychologie písma

Kniha, která je na našem trhu unikátní, přináší v oblasti poznávání osobnosti z rukopisu řadu nových témat. Osobitým způsobem propojuje celostní grafologii s přístupem humanistického psychologa Carla Rogerse a přibližuje základní principy oboru, jenž poskytuje nejen kvalitní psychodiagnostické závěry, ale i hluboce lidský pohled na člověka. Publikace může sloužit též jako zážitkově-poznávací učebnice. Čtivým, srozumitelným a přitom odborným jazykem vás uvede do metody psychologie písma a objasní ošidnost grafologických přístupů založených pouze na zkoumání jednotlivých znaků v písmu. Dozvíte se o různých „grafologických nástrahách“ a jak jim čelit. Získáte ucelenou představu o práci s písmem od počátku až po výsledný portrét. Na četných rukopisných ukázkách si v uvedených cvičeních vyzkoušíte vlastní vnímavost k písmu nebo namalujete rukopis v „barevné grafologii“ v rámci nového přístupu grafoarte. Zobrazit v katalogu →

Pavel Večeřa: Úvod do dějin tištěných médií

Představit vývoj tištěných médií v horizontu více než jednoho půltisíciletí není snadný úkol, třebaže o víc než o pouhý vhled do mnohotvárné problematiky novin, časopisů a drobných tisků nemůže jít. Tato kniha tudíž není historií tištěných médií, ale pouhým úvodem k vyprávění o jejich pozoruhodném příběhu. Jejím cílem je popsat klíčové zlomy na cestě od zpravodajských a publicistických letáků 16. století přes noviny a časopisy raného novověku až k jejich dědicům v moderní éře, kteří se na prahu třetího tisíciletí stali ohroženým druhem. Zaměřuje se na okamžiky, které ovlivnily vývoj tištěných médií ve světě. Sleduje proměny komunikačních nástrojů umožňujících zprostředkování informací jak ve vztahu ke slovu a textu, tak k obrazu, všímá si dobových informačních zdrojů, zprostředkování informací i práce s nimi. Nabízí poutavý pohled na ekonomickou základnu tištěných médií a samotný proces jejich tvorby. Zabývá se otázkami jejich periodicity a dostupnosti, nákladu a s ledovanosti, rovněž proměnami jejich forem a obsahů. V centru její pozornosti je také vliv inzerce a reklamy na rozvoj tištěných médií, ale i posuny v rovině mediální legislativy a cenzurní praxe, stejně jako vnímání cenzury veřejností. V neposlední řadě se dotýká problematiky účinků tohoto typu médií na publikum. Zobrazit v katalogu →


Seznam všech nových titulů za poslední měsíc.

počítadlo.abz.cz
Naposledy aktualizováno 2. 6. 2013