Aktuality a nové titulyPRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA
Dospělé oddělení a studovna
Pondělí 9 – 11 12 – 17
Středa 9 – 11 12 – 17
Čtvrtek 12 – 18


Dětské oddělení
Pondělí 9 – 11 12 – 17
Středa 9 – 11 12 – 17
Čtvrtek 12 – 17

Ve dnech 27. 7. – 7. 8. je knihovna zcela uzavřena.

Od 1. 9. 2015 bude zahájen běžný provoz knihovny.

Haló, haló – tady Večerníček!

Naposledy jsme se sešli s dětmi z dětského domova v rámci projektu Haló, haló – tady Večerníček v pondělí 22. června. Při vstupu do knihovny děti vítala skupinka plyšových pohádkových postav. O začátek programu se postaraly děti z hudebně-dramatického kroužku Domu dětí a mládeže Boskovice a zahrály pohádku Jak pejsek a kočička vařili dort. Pak dostal slovo host – paní Helena Jalová z Moravské zemské knihovny, která je jednou z autorek projektu, povídala o tom, co dělaly děti v jiných knihovnách a hlavně předala dětem diplom, knihu Mach a Šebestová na prázdninách, volné vstupenky na rozhlednu ve Veselici a drobné dárečky. Na závěr jsme malovali kouzelná sluchátka, která dětem vyčarují krásné a spokojené prázdniny.

Fotografie k nahlédnutí zde →.


Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Knihu spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka Odemyky zamyky získalo přes padesát boskovických prvňáčků díky projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Kniha je odměnou za úspěšné absolvování projektu, do kterého děti přihlásili knihovníci. Jde o původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti koupit minimálně tři roky. Předávání knih bylo spojeno s pasováním prvňáčků na čtenáře. O kulturní program se postarali se svým hudebním vystoupením studenti SPGš Boskovice pod vedením Mgr. Tomáše Pléhy, pohádku O princezně na hrášku zahrály děti z dramatického kroužku ZUŠ Boskovice s paní učitelkou Michaelou Vymazalovou. Všem účinkujícím děkujeme a malým čtenářům přejeme, aby pro ně bylo čtení zábavou.

Fotografie k nahlédnutí zde →.


Školní rok plný besed pro děti

Během školního roku proběhla v knihovně řada besed s dětmi z mateřských škol, žáky základní školy, speciální školy a studenty víceletého gymnázia. Kromě dětí z boskovických škol dorazili do knihovny žáci ze základních škol ve Žďárné, v Šebetově, v Jabloňanech a v Benešově. Kromě tradičních besed na téma Za písmenky do knihovny, Putování za pohádkou a Zvířátka v českých pohádkách byl největší zájem o pořady Detektivky a vše kolem zločinu, Analfabeta Negramotná, Čarodějnická lekce a Boskovice a okolí v literatuře.

Fotografie k nahlédnutí zde →.


Zveme Vás na výstavu fotografií

V současné době můžete v knihovně vidět výstavu fotografií Aleše Pavelky doplněnou básněmi stejného autora.

Pan Pavelka působí jako středoškolský učitel na Střední pedagogické škole v Boskovicích. Mezi jeho zájmy patří kromě jiného fotografování, především krajiny, přírody a makro. Fotografování se věnuje již od mládí, spojuje jej s cestováním a poznáváním. Žije v Brně.
Fotografie k nahlédnutí zde →.


Setkáni s výtvarnicí Jaroslavou Fišerovou

Děti z dětského domova v Boskovicích se setkaly s výtvarnicí Jaroslavou Fišerovou v rámci projektu Haló, haló – tady Večerníček!. Paní Fišerová dorazila do Boskovic 11. května v odpoledních hodinách, s dětmi si povídala hlavně o své výtvarné práci pro Českou televizi, o svých návrzích na kostýmy, scénu a dekorace k pohádkám z brněnského studia. Následovaly všetečné dotazy a na závěr děti předaly paní výtvarnici vlastnoručně vyrobenou kytici.

Děti s sebou přinesly své vlastní výtvarné dílko s obrázky ze svých nejoblíbenějších večerníčkových pohádek, které předaly paní Heleně Jalové z regionálního oddělení Moravské zemské knihovny a které bude součástí putovní výstavy dětských prací.

V červnu nás čeká poslední závěrečné večerníčkovské setkání.

Více o projektu Haló, haló – tady Večerníček se můžete
dočíst zde →.

O výtvarnici Jaroslavě Fišerové se dočtete více zde →.

Fotografie k nahlédnutí zde →.


Ohlédnutí za Březnem – měsícem čtenářů

Během měsíce března se rozrostly řady čtenářů městské knihovny o 84 nově zaregistrovaných, z toho je 40 dětí. Amnestii upomínacích poplatků využilo 130 čtenářů. Nejvíce nás potěšil návrat opakovaně a bezvýsledně vymáhaných knih. Jedná se o 4. upomínky a upomínací dopisy, na které zareagovalo 49 čtenářů.

Bohužel řada čtenářů má v knihovně nevyřízené pohledávky a amnestie nevyužila. Pokud se to týká i Vás nebo Vašich dětí, žádáme Vás o vrácení zapůjčených dokumentů, jinak budeme nuceni postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Děkujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům za účast na akcích, které jsme pro vás v březnu připravili.

Poděkování za knižní dary
Velké poděkování patří všem příznivcům knihovny, kteří přinášejí do knihovny knižní dary. V roce 2014 se tak fond knihovny rozrostl o 226 svazků. Darované knihy a časopisy, které nezařadíme do našeho fondu, nabízíme dále regionálnímu oddělení Moravské zemské knihovny nebo v burze knih.


GRAFOLOGIE aneb tajemství výkladu písma

Březen - měsíc čtenářů jsme zakončili setkáním s grafoložkou a grafoterapeutkou Dagmar Kravčíkovou. „Písmo je zajímavým ukazatele lidského charakteru a grafoterapie mu dává další rozměr. Spočívá v tom, že se snažíte podle určitých pravidel pod odborným dohledem měnit svůj rukopis a zautomatizovat si ho. Projdete cílenou změnou písma a sami si vyberete charakteristiky, které v životě chcete mít. Můžete tak odstranit problémy, které vás trápí.“ Uvádí Dagmar Kravčíková ve své publikaci Grafoterapie - cílená změna písma, kterou si můžete zapůjčit v naší knihovně.

Během besedy prozradila grafoložka několik tajů ze své profese, hovořila o podpisech, o rukopisu známých osobností, uváděla příklady, kdy grafoterapie změnila lidem život.

Více informací najdete na zde →.
Fotografie k nahlédnutí zde →.


Noc s Andersenem

Letošní pohádková noc se nesla v duchu klasických pohádek. Pro navození správné pohádkové atmosféry dorazilo 20 zaregistrovaných dětí v 17 hodin do knihovny v kostýmech pohádkových postav. Společnost byla pestrá - několik princezen, Sněhová královna, Karkulka, vlk, čarodějnice, vodník, čert, pejsek, Saxána , Sněhurka, … Společně jsme se vydali na zámek, kde na nás čekala paní starostka Hana Nedomová a pan místostarosta Petr Malach, kteří děti pozdravili a přečetli úvodní pohádku O Palečkovi. Po té přišlo slibované překvapení – vystoupení divadelní a šermířské společnosti Gonfanon. V humorném pohádkovém příběhu s krásnou princeznou a statečným rytířem vše dobře dopadlo a dobro zvítězilo nad zlem. Programu v zámeckém prostředí se zúčastnily také děti ze speciální školy v Boskovicích a děti z dětského domova. Za poskytnutí prostor děkujeme majitelům a správě zámku.

A potom hurá do knihovny, kde už čekalo občerstvení a pohádkové úkoly, malovali jsme si vlastní ubrousek, navlékali korále, přebírali hrách. Hlavu jsme si lámali nad křížovkou a kvízem. Kolem půlnoci jsme se s oblíbenými knížkami ukládali do spacáků a četlo se, dokud knihovna nepotemněla. Některým se podařilo usnout až kolem druhé hodiny.

S pamětními listy, medailemi a vlastními výrobky jsme se rozešli do svých domovů v sobotu kolem deváté hodiny. Patnáctý ročník Noci s Andersenem se nám vydařil.

Poděkování za vydatnou pomoc při přípravě a průběhu akce patří zástupcům vedení města, studentům SPgŠ v Boskovicích i hostitelům – rodině Mensdorff- Pouilly.

Fotografie k nahlédnutí zde →.
Video k nahlédnutí zde →.


BESEDA

V úterý 10.3. jsme pořádali besedu o bylinkách s paní Hankou Urbánkovou z rodinné farmy Sedmikráska. Atmosféra byla naplněna zvědavostí, láhve na sirup a várnice na čaj lahodným a zdravým mokem a prostor studovny zvídavými lidmi - opět praskal ve švech. Knihovna sice není nafukovací, ale nemáme k tomu daleko. Akce se velmi povedla a líbila, rozhodně ji někdy v budoucnu zopakujeme!

Fotografie k nahlédnutí zde →.Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou

Paní spisovatelka zavítala do knihovny v úterý 10. února. Na jednu z besed dorazily dvě třídy zvídavých třeťáků a další beseda byla určena odrostlejším žákům ze šesté a sedmé třídy. Paní spisovatelka předčítala ze svých nejnovějších knih Nela Malá, co nechtěla být malá a 3333 km k Jakubovi, vyprávěla o tom, jak se stala spisovatelkou a ochotně zodpověděla všechny dotazy. Hlavně menší děti se chlubily, že čtou hodně a rády. Za to jsme moc rádi a těšíme se na další podobná setkání.
Fotografie k nahlédnutí zde →.


Ohlédnutí za rokem 2014

Statistika 2014 k nahlédnutí zde →. Podrobnější informace k nahlédnutí zde →.


Haló, haló – tady Večerníček!
Ve čtvrtek 5. února přišly děti z boskovického dětského domova na setkání s Večerníčkem v rámci projektu Haló, haló – tady Večerníček. S dětmi jsme si společně povídali o tom, jak se Večerníček před padesáti lety narodil, jaké změny v jeho životě nastaly a hlavně o tom, které pohádky známe a které máme nejraději. Společně se těšíme na další setkání, kdy nás navštíví zajímavá osobnost z brněnské televize. Projekt odstartovala Moravská zemská knihovna v Brně a zapojuje se do něj řada knihoven Blanenska a Boskovicka.
Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


LOVCI PEREL
- Do hry se zapojilo 31 dětí.
- Odevzdáno bylo 408 správných   odpovědí.

Nejlepší lovci:
1/ Karolína Staňková - 101 perel
2/ Iveta Koudelková – 65 perel
3/ Adéla Ženatová - 59 perel

V pátek 9. ledna 2015 jsme slavnostně vyhlásili výsledky soutěže a výherce po zásluze odměnili. Karolína Staňková si kromě dlouhé šňůry perel, diplomu za 1.místo a sběratelské placky odnesla i poukázku na 200,- Kč na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger. Karolína byla totiž v celorepublikové soutěži na 22. místě a prvních 48 „ lovců“ dostalo již zmíněnou poukázku od Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Hned po vyhodnocení soutěže proběhla výtvarná dílna,“ lovci“ si namalovali vlastní polštářek – perlorodu, kterou pro všechny zájemce předem ušila paní Blanka Matušková. Fotogalerie k nahlédnutí zde →.

Všem výhercům a účastníkům loňského ročníku Lovců perel gratulujeme.
A hlavně – rozjíždíme Lovce perel 2015!


Besedy s Ivanou Havelkovou
Žákyně osmých a devátých tříd se v listopadu setkávají v knihovně na besedách s mladou boskovickou spisovatelkou Ivanou Havelkovou. Autorka napsala zatím dvě knihy, první z nich se jmenuje Blízko smrti a hlavní hrdinka se potýká s problémem anorexie a bulimie. Druhá kniha I za mraky je obloha stále modrá vyšla nedávno a prolíná se tu autorčin vlastní příběh, kdy musí bojovat s vážnými zdravotními problémy, s příběhem chlapce závislého na drogách.
Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


Výherci soutěže Sympaťák


Ohlédnutí za Týdnem knihoven 2014
Od 6. do 10. října se zaregistrovalo 89 nových čtenářů, z toho 15 dětí. Amnestii sankčních poplatků využilo 65 čtenářů, největší radost máme z navrácení těžce vymahatelných dokumentů (4. upomínka). Bohužel řada čtenářů má v knihovně nevyřízené pohledávky a amnestie nevyužila. Pokud se to týká i Vás nebo Vašich dětí, žádáme Vás o vrácení zapůjčených dokumentů, jinak budeme nuceni postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Děkujeme.


Setkání se spisovatelem Stanislavem Češkou
Příjemný úterní podvečer jsme prožili ve společnosti pana spisovatele Stanislava Češky. Autor vyprávěl nejen o Velké Moravě, jak tehdy lidé žili, bydleli, bojovali, co jedli a pili, ale také o tom jak se píší historické detektivky . Fotogalerii ze setkání se spisovatelem najdete zde. Více informací naleznete zde →.


Revize v Městské knihovně Boskovice
Po více než měsíc trvajícím uzavření je od pondělí 11. srpna obnoven provoz v Městské knihovně Boskovice. Knihy si čtenáři nemohli půjčovat z důvodu řádné revize knihovního fondu, kterou knihovnám naší velikosti nařizuje provádět jednou za pět let Knihovní zákon 257/2001. Při revizi KF se kontrolují knihovní jednotky na regálech se stavem v přírůstkovém seznamu (revizním katalogu). Boskovickým knihovníkům tak prošlo rukama 65 500 svazků knih. Revizi jsme současně využili k aktualizaci fondu a vyřadili jsme obsahově zastaralé, poškozené a duplicitní svazky. Samozřejmostí je důkladnější úklid v regálech. V červenci byla také nově vymalována studovna dětského oddělení.
Na čtenáře se těší a o shovívavost při zvýšeném provozu prosí KNIHOVNÍCI. Fotogalerie z revize k nahlédnutí zde →.


Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2014
Do projektu přihlašuje městská knihovna žáky prvních tříd již tradičně. Letos získalo knihu spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda téměř 60 prvňáčků Základní školy Boskovice. Slavnostní předání knih proběhlo 12. června v dětském oddělení knihovny. Program plný hádanek, kvízů a společného čtení zpestřily děti z dramatického kroužky ZUŠ Boskovice pohádkou O zlé koze. Nechybělo ani hudební vystoupení, o které se postaral soubor studentek SPgŠ Flautet. Dětem přejeme, aby pro ně bylo čtení zábavou.
Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


Město Boskovice otevřelo Family Point
Ve středu 11. 6. 2014 byl v prostoru před dětským oddělením v budově Městského úřadu za účasti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Romana Celého Dis., místostarostky města Ing. Jaromíry Vítkové a dalších zástupců městských organizací a Centra pro rodinu a sociální péči, slavnostně otevřen nový Family Point. Je to místo zázemí pro matky s dětmi, kde můžou své děti nakrmit, nakojit a pohrát si s nimi, je možné zde ve formě letáčků také získat informace o zajímavostech a akcích regionu, ve kterém se koutek nachází. Family Point bude otevřen v době provozních hodin úřadu, potažmo knihovny, tedy prakticky od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


Upozornění o MVS žádankách
Žádanky MVS na knihy z jiných knihoven vyřizujeme pouze do 23. 6. 2014. Další objednávky lze podávat až od 10. 8. 2014.


Čtení do mikrofonu
Ve čtvrtek 5. června 2014 proběhlo SPOLEČNÉ ČTENÍ DO MIKROFONU. Kdo chtěl, přinesl si svoji oblíbenou knihu, ze které nám přečetl krátkou ukázku. Také náhodní návštěvníci dětského oddělení neodolali a vyzkoušeli si, jaké to je stát za mikrofonem a slyšet svůj změněný hlas. Fotografie z akce naleznete zde →.


Dotazník
Před rokem a půl jsme vás, čtenáře, oslovili s dotazníkem průzkumu spokojenosti se službami, prostorami a celkovou kvalitou knihovny. Nyní se můžete začíst do výsledků pokusu jak veřejnost více zapojit do dění v naší instituci. Sami můžete posoudit, co se od té doby změnilo, co dobrého zůstalo, nebo naopak horšího přibylo a třeba inspirovat ostatní k účasti. Výsledky dotazníku naleznete zde →.


Literární „soutěž“
Počínaje dneškem mají na dospělém oddělení čtenáři možnost nahlédnout do sešitu, ze kterého vyberou vítěze „soutěže" o nejlepší českou báseň roku 2014. Nebojte se, začtěte se, je přeci poetický máj. Více informací v odkazu na stránkách Vzdorospolku, který tuto akci pořádá už pojedenácté.


Beseda Česko a Mongolsko očima Mongolů
Beseda se konala v úterý 20. 5. v rámci Klubu seniorů a projektu "Jak se žije cizincům?". Hosté z Mongolska nám přiblížili svůj životní příběh, řekli, jak se žije v Mongolsku, proč se rozhodli pro emigraci a jak se jim žije u nás. Vyprávění bylo doplněno video projekcí i ochutnávkou mongolské kuchyně. Přednáška proběhla pod záštitou Oblastní charity Blansko a Centra pro. Fotografie z akce naleznete zde →.


Hostem knihovny byl Adolf Dudek
Příjemný start do nového pracovního týdne mělo 133 žáků Zš Boskovice v pondělí 28. dubna. Hostem knihovny byl úspěšný malíř a ilustrátor dětských knih Adolf Dudek, který se dětem představil se dvěma pořady. Pro žáky prvního stupně byl určen pořad Malování pro děti. Jedná se o zábavnou, interaktivní show, při které se pobavili i dospělí. Děti se vtipnou formou seznámily se skutečným ilustrátorem a jeho prací. Vyzkoušely si, jak snadno mohou cokoli nakreslit, ale hlavně si užily spoustu legrace. Žáci druhého stupně absolvovali během pořadu Nehulíme – kreslíme veselý rychlokurz kreslení. Navíc si odnesli informace o vzniku moderních dětských knih a malířských technikách. Obě vystoupení byla zakončena autogramiádou. Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


Výherci březnového Hrabalovského kvízu
ze správných odpovědí byly vylosovány:
Anna Matoušková (Reichová) – kniha Postřižiny + roční registrace zdarma
Andrea Borková – bonboniéra + roční registrace zdarma
Gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme!


Noc s Andersenem
V pátek 4. 4. 2014 proběhla Noc s Andersenem, podrobnější informace naleznete v dokumentu zde →.
Fotogalerie k nahlédnutí zde → a zde →.


Druhý život dětské knihy
Knihovna je zapojena do kampaně Druhý život dětské knihy, kterou vyhlásil MěÚ Boskovice. Cílem akce je shromáždit nové i starší dětské knihy, které budou následně předány dětem ze sociálně slabších rodin a do dětského domova v Boskovicích. Pokud máte doma pěknou dětskou knížku a Vaše děti už odrostly anebo jen proto, abyste udělali radost jiným dětem, můžete jakoukoliv dětskou knížku donést do Městské knihovny Boskovice. Kampaň byla vyhlášena 2. dubna a potrvá do 31. května 2014.
Více se můžete dočíst zde →.


Autorské čtení - Paběrky
Ve středu 26. 3. 2014 se v podvečer ve studovně dospělého oddělení sešli milovníci poezie. Čekalo je autorské čtení z básnické sbírky Paběrky 2 boskovického rodáka Pepy Budiše, alias Josefa Zvoka. Všichni zde prožili příjemnou hodinku při poezii, která poučí i pohladí. Autor přítomné pozval i na svou nadcházející výstavu obrazů. Jistě si ji nenechají ujít.
Fotogalerie k nahlédnutí zde →.


Řekni mi co čteš 2014
Tradiční a oblíbená soutěž Českého rozhlasu Brno nabízí v březnu svůj další ročník. Znovu v ní můžete poznávat autory a jejich díla podle ukázek z audioknih vydavatelství Radioservis. Ukázky najdete jak ve vysílání, tak i na webu Českého rozhlasu Brno každý všední den
od 17. do 28. března.
Pro výherce soutěže pak budou připraveny ceny v podobě audioknih a poukázek do wellness centra. Více o principu soutěže, cenách i pravidlech najdete v naší knihově
anebo na stránkách Českého rozhlasu Brno.


Dílnička u Baryka
Výtvarná dílna s Blankou Matuškovou věnovaná Františku Nepilovi a jeho knížce Já Baryk se konala v pátek 14. března. Po přečtení ukázky Já Baryk a můj ježek jsme se pustili do díla. Paní Blanka Matušková pro nás předem ušila spoustu mini polštářků ve tvaru psů, ježků a domečků a na nás zbyla jen ta příjemná část práce – nakreslení vlastního originálního polštářku. Naše výrobky můžete vidět zde →.


Magnesia litera
Zapojte se do soutěže Magnesia litera
a hlasujte na webových stránkách nebo prostřednictvím korespondenčního lístku, který si můžete vyzvednout u nás v knihovně.
Hlasovat můžete zde →, kde současně naleznete více informací.


Březen - měsíc čtenářů
Připravili jsme pro své čtenáře i pro širokou veřejnost řadu akcí pro děti
i dospělé. Upozorňujeme hlavně na amnestie upomínacích poplatků a na registrace nových čtenářů zdarma.
PDF soubor s více informacemi zde →.


Několik statistických údajů

Sled. období Registr. čtenáři z toho čtenáři do 15 let Počet návštěv Výpůjč. celkem Stav knihov. fondu
Rok 2012 2154 497 38783 106735 65608
Rok 2013 2246 553 39648 109943 65544

V jubilejním roce 2013 jsme zaznamenali vzrůstající zájem
o služby knihovny, za což jistě vděčíme i vyššímu počtu půjčovních hodin. V roce 2012 byla knihovna dostupná čtenářům 24 hodin týdně, v roce 2013 to bylo 35 hodin týdně.
Zájem čtenářů nás knihovníky velmi těší a věříme, že tradice veřejného čtenářství v Boskovicích 150. výročím zdaleka nekončí.


Lovci perel 2014
Milé holky a kluci, milovníci knížek a příběhů, zapojte se do celoroční hry Lovci perel!
Po celý rok 2014 máte šanci získávat
za přečtení vybraných knih PERLORODEK „skutečné“ perly. Stačí knihu pozorně přečíst a zodpovědět několik otázek
z hrací karty, kterou dostaneš od knihovnice.

Nabídka titulů, které ti přinesou perlový úlovek, je vystavena
v knihovně.
Najdeš zde i průběžné skóre všech lovců.
Pojďte se společně s námi potopit do hlubin příběhů a navlečte si co nejdelší šňůru perel!
Projekt sdílíme s Knihovnou města Hradce Králové.


Ptejte se knihovny Facebook

Izzeldin Abuelaish: Nebudu nenávidět

Palestinský lékař a mírový aktivista Izzad-Dín Abúléš vzpomíná na své dcery, které zahynuly při bombovém útoku v Pásmu Gazy v roce 2009, a přitom vypráví příběh svého života, své rodiny i národa. Abúléš prosazuje mírové řešení vztahů mezi Palestinou a Izraelem, prosté násilí a zaslepenosti. Sám jde příkladem a léčí jak palestinské, tak izraelské neplodné ženy. Z jeho vyprávění si lze udělat představu o dějinách izraelsko-palestinské oblasti po roce 1948, kdy vznikl samostatný izraelský stát a tisíce Palestinců byly nuceny odejít do stísněného uprchlického tábora v Pásmu Gazy. Jedná se o pohled vzdělaného Palestince, který je lidsky na výši, z druhé (a málo prozkoumané) strany barikády. Zobrazit v katalogu →

Jussi Adler-Olsen: Marco

Pátý případ oddělení Q. Patnáctiletý Marco touží jen po tom stát se dánským občanem a chodit do školy jako každý jiný. Jeho strýc Zola však vládne rodinnému klanu železnou rukou. Celá rodina Zolu uctívá jako boha a bojí se ho jako ďábla, zatímco on nutí Marca a ostatní děti žebrat a krást. Když ale Marco zjistí, že ho Zola pro vlastní prospěch hodlá zmrzačit, pokusí se o nemožné: uteče. Bohužel přitom náhodou odhalí nebezpečné rodinné tajemství a hra o život začíná... Zobrazit v katalogu →

Emma Hopper: Etta a Otto a Russel a James

Ettě je přes 80 let a celý život strávila na farmě uprostřed kanadské prérie. Vidět oceán je její největší přání. A tak jednoho rána vstane ještě časněji než obvykle, vezme si pušku, čokoládu a na nohy své nejpevnější boty a vydá se na východ. K oceánu to má přes 3 000 kilometrů daleko. Její manžel Otto na ni trpělivě čeká doma, vaří podle Ettiných kartiček s recepty a vzpomíná. A soused Russell vzpomíná také, ale jeho vzpomínky jsou jiné – a stále Ettu miluje stejně, jako ji miloval před padesáti lety, předtím, než se provdala za Ottu. Zobrazit v katalogu →

Darynda Jones: První hrob napravo

Charley Davidsonová je soukromá vyšetřovatelka, moderní žena s běžnými starostmi a problémy. To ovšem jenom na první pohled . Ve skutečnosti se narodila jako bytost s nadpřirozenými schopnostmi, která dokáže vstoupit do světa zesnulých. Zemřelé vidí všude kolem, může se jich dotýkat a oni jí pomáhají s řešením případů. Všechno je o to složitější, že vyšetřovatelku sleduje tajuplný muž, "syn Satanův", jehož šarmu Charley nedokáže odolat. Kdo je ten záhadný hrdina, o kterém se jí zdají sny plné vášně? Je vůbec živý, nebo je mrtvý? A co by se stalo, kdyby mu podlehla? Zobrazit v katalogu →

Richard Mason: Požitkář

Amsterdam v roce 1907. Zlatý věk vrcholí, světovou válku si nikdo neumí představit a do přepychového domu holandského velkopodnikatele nastupuje domácí učitel, aby se staral o syna postiženého nutkavými běsy. Jenže Piet Barol, mladík z provinčních poměrů, má méně ušlechtilé úmysly: hodlá se vyšvihnout mezi elitu a podělit se s ní o hédonistický způsob života. Zobrazit v katalogu →

Natalia Sanmartín Fenollera: Procitnutí slečny Primové

Líbezný příběh o městečku, které se postavilo zády k vlivům moderního světa. Slečna Prudencie, nezávislá, jemná a velmi vzdělaná žena, se nechá zlákat působivým inzerátem v novinách a přichází za prací do kouzelného mestěčka San Ireneo de Arnois, kde nic není takové, jak se zdá. Zobrazit v katalogu →


Marie Michlová: Byli jsme a budem, aneb česká každodennost 1914-1918

Každodenní život obyvatel Českého království za první světové války jako by dnes již tonul v mlze, ukryt přirozeným během času, ale i mnohem temnějším obdobím nacistického teroru o čtvrtstoletí později. Jako by světovou válku (teprve později označovanou přívlastkem „první“) připomínaly jen mechem obrostlé pomníčky padlých na návsích našich obcí. Přesto se jedná o období navýsost zajímavé i barvité – byť na barevné škále převládají šedá a černá, teprve v samém závěru války překryté barvami vlajky nové republiky. To, že tyto nové barvy byly původně jen dvě, je jen jednou z mnoha nepříliš známých skutečností, o nichž se dočtete v této knize. Zobrazit v katalogu →

Dana Šianská: Tonička a pirát Jedno oko

Tonička je nejpřísnější učitelka na celém světě. V městečku, kde učí, z ní mají všichni strach. Jednoho dne se nechtěně ocitne mezi piráty. Jaký bude od této chvíle její život? Budou jí piráti poslouchat? Nebo Toničku přesvědčí, aby se také stala pirátkou? Možné je i to, že nakonec všechno dopadne jinak. Svěží, dobrodružně pohádkový příběh nabídne překvapivé řešení. Kniha svým karikaturně vtipným a poutavým dějem nejen zaujme, ale zároveň pobaví jak malé, tak i starší čtenáře. Zobrazit v katalogu →

Luca Di Fulvio: Dívka, která se dotkla nebe

Neodolatelný příběh o lásce a smrti, přátelství, nenávisti a odpuštění, i o naplnění životních snů. O tom, jak se mladý pouliční zlodějíček, který strávil dětství v pekle, změnil v neohroženého ochránce svobody. Jak se z židovského šarlatána stal uznávaný lékař. A z děvčete bez budoucnosti vlivná módní návrhářka. Odpověď se skrývá v Benátkách na počátku 16. století. Neboť v tamním labyrintu uliček a kanálů nejtajemnější laguny Evropy, se rozvíjí fascinující panorama života. Zobrazit v katalogu →

Michel Faber: Kvítek karmínový a bílý

Historická próza dnes už slavného anglického spisovatele bývá označována za "velký román devatenáctého století, napsaný ovšem ve století jednadvacátém", neboť zavádí čtenáře do viktoriánského Londýna, ale v příběhu prostitutky Sugar se nevyhýbá ani spodnímu proudu tehdejšího života, který tehdy tak naturalisticky, až pornograficky zpodobován být nemohl. Zobrazit v katalogu →

Jo Nesbö: Policie

Na místech, kde bylo v minulosti spácháno několik vražd, jež nebyly objasněny, jsou nalezeni mrtví policisté, kteří tyto zločiny tehdy vyšetřovali. Všichni byli rovněž zavražděni, a to nanejvýš brutálním způsobem. Policie postrádá jakoukoli stopu, a navíc se musí obejít bez svého nejlepšího vyšetřovatele. V nemocnici mezitím leží v kómatu těžce zraněný muž. Jeho pokoj střeží policisté a nikdo se nesmí dozvědět, jak se tajemný pacient jmenuje... Zobrazit v katalogu →

Cheryl Strayed: Divočina

Pozoruhodně upřímný autobiografický příběh ženy, která se po traumatických událostech rozhodne vyrazit na 1 770 kilometrů dlouhou pěší pouť. V šestadvaceti letech si Cheryl Strayedová, po smrti své matky a krachu svého manželství, myslela, že přišla o vše. Měla pocit, že již nemá co ztratit a učinila nejimpulzivnější rozhodnutí svého života: odhodlala se sama ujít vysokohorskou trasu Pacifik Crest Trail od Mohavské pouště přes celou Kalifornii a Oregon až do státu Washington. Hrdinka, bez jakýchkoli znalostí o přežití v divoké přírodě, se nevyhne střetnutí s chřestýši a medvědy, překonává úmorná vedra či rekordní sníh. Napínavé vyprávění okořeněné humorem živě zachycuje strach i radost mladé ženy tvrdě si razící cestu k cíli navzdory mizivé šanci na úspěch. Pouť ji téměř dožene k šílenství... Zobrazit v katalogu →

Kateřina Tučková: Fabrika

Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách jeho největší slávy. Kniha vypráví příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné historie se odráží i celá 250 let trvající minulost moravského Manchesteru. Zobrazit v katalogu →

Vlastimil Vondruška: Husitská epopej II

Druhý díl epopeje se odehrává vletech 1416 až 1425. Rodina Prokopů se rozrůstá a každý její příslušník hledá štěstí jinde; nacházíme je v Táboře, mezi umírněnými Pražany, na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných řeholníků. Kniha popisuje růst revolučních nálad v zemi, budování Tábora, první křižácká tažení do země, zápas o čtyři artikuly pražské a smrt Jana Žižky. Zobrazit v katalogu →

John Green: Příliš mnoho Kateřin

Když jste zázračné dítě, otvírá se před vámi zázračná budoucnost. Nebo ne? Colin Singleton právě maturoval, dostal kopačky od své devatenácté Kateřiny a má pocit, že jeho život skončil. Ještě že je tu jeho kamarád Hassan, který prostě žádné utápění v sebelítosti nepřipouští. Než se Colin stačí vzpamatovat, ocitne se na cestě bez cíle – a ta skončí v ospalé venkovské díře, vyznačující se jen dvěma pozoruhodnostmi: hrobem rakousko-uherského arcivévody a dívkou Lindsey. Její zásluhou Colin začne pomalu chápat, že není nutné být mladistvým géniem, abyste změnili svět... Zobrazit v katalogu →

John Grisham: Platanová alej

Seth Hubbard, zámožný muž, umírá na rakovinu plic. Nikomu nedůvěřuje. Než se oběsí na starém platanu, zanechá novou, vlastnoručně psanou závěť. Jeho již dospělé děti, černošská hospodyně a Jake Brigance jsou tak zataženi do konfliktu stejně dramatického a plného zvratů, jako byl proces, který Jakea v okresu Ford proslavil, když obhajoval muže, jenž pomstil znásilnění své desetileté dcery. Zobrazit v katalogu →

Jiří Šavlík: Jak léčit nemoc šílené medicíny

Současná situace lékařství jako oboru zabývajícího se lidskými chorobami a zdravotnictví jako státní instituce organizující péči o zdraví občanů, je mírně řečeno neuspokojivá. Důvodem jsou mocenské, ekonomické a politické zájmy, které tento medicínsko-zdravotnický komplex dokonale ovládly. Věda o chorobách ruku v ruce se zdravotnickou technikou a farmakologií vytvořily svébytný systém řízený státní správou a pojišťovnami podle pravidel, které stále méně vyhovují původnímu účelu pečovat o zdraví občanů. Místo toho je manipuluje do role potenciálních nebo skutečných pacientů a stále více z nich činí spotřebitele služeb, které přinášejí zisky mocným obchodním řetězcům a vlivným podnikatelským skupinám. Vzniká tak povážlivý paradox. Zatímco dříve člověk pečoval o svoje zdraví a kolem tohoto problému organizoval veškeré aktivity, nyní se systém péče o zdraví stal rozhodující hybnou silou, která kolem sebe a k obrazu svému organizuje chování občanů. Tato skutečnost je vůdčí ideou knihy příběhů a esejů, které se týkají každého, kdo překročil práh nějakého zdravotnického zařízení. Zobrazit v katalogu →

Anders Rydell: Rabování

Již několik dní po kapitulaci nacistického Německa byl učiněn uvnitř solného dolu v Rakousku u městečka Altaussee neuvěřitelný objev. Spojenecká vojska zde odhalila jednu z největších uměleckých sbírek: tisíce mistrovských děl Rembranta, Rubense, Michelangela a mnoha dalších. Historici dodnes považují za zázrak, že byl tento poklad nejen objeven, ale i zachráněn. Solný důl v Altaussee je totiž obřím bludištěm chodeb dlouhých 67 kilometrů, a to vše v 18 patrech pod zemí.V letech 1933 a 1945 nacisté ukradli doslova miliony starožitností a uměleckých děl po celé Evropě. Speciálně vycvičení vojáci drancovali umění na přímý rozkaz Hitlera, který např. plánoval umístění nejvýznamnějších děl ve Führer muzeu v Linzi. Velká část z ukradených děl byla nalezena právě v Antaussee, ale více než sto tisíc děl zmizelo. Některé ukradené skvosty se dodnes objevují na dost překvapivých místech. Jeden takový měla ve své pracovně například i Angela Merkelová. Zobrazit v katalogu →

Asa Larsson: Pax – hůl prokletí

První díl ze série PAX pro mladé čtenáře. Čas tepe jako srdce. Při každém úderu slábne ochranný štít světa proti nadpřirozeným silám a zlo se chápe své příležitosti. V městečku Mariefred se začínají dít podivné věci. K životu se probouzejí nadpřirozené bytosti. Svět se ocitá v ohrožení. Hluboko v podzemí pod kostelním návrším je ukryta tajná, magická knihovna. Vědění a moc skryté za zamčenými dveřmi přitahují zlé síly a její ochrana slábne. Staří strážci Estrid a Magnar potřebují pomoc. Dvanáctiletý Alrik a devítiletý Viggo se do Mariefredu přistěhují do pěstounské rodiny. Zdá se, že právě oni by měli být pomocníky v boji proti vzmáhajícímu se zlu. Jenže strážci knihovny si myslí, že bratři jsou na válečníky moc mladí, a chtějí je podrobit zkoušce. Desetidílná série PAX je napínavá urban fantasy odehrávající se ve světě zabydleném bytostmi z hlubin staré severské mytologie. Zároveň je to dojemný příběh o síle sourozeneckého vztahu i o tom, jak je těžké naučit se znovu důvěřovat, když nás dospělí, na něž spoléháme, tolikrát zklamali. Svižný jazyk, atraktivní téma, napínavý děj a působivé komiksové ilustrace — ideální knihy pro ty, jimž čtení k srdci zatím moc nepřirostlo. Zobrazit v katalogu →

James Patterson: Lovci pokladů

Domácí vyučování může být znamenitá škola, zvlášť když máte za učitele rodiče, otce oceánografa a zkušeného námořníka. Místo gramatiky probíráte meteorologii, navigaci a taky jak se vyznat v námořních mapách, místo tělocviku se učíte potápět. Sourozenci Kiddovi, hádavá dvojčata Bick a Back, svalovec Tommy a chytrá baculatá Střela, bydlí na plachetnici, co si pamatují. Je to jejich domov a na moři se vyznají stejně jako jejich rodiče. Neuměli by si ani představit jiný domov, který by se nekolébal. Taky už si nějaké to dobrodružství při prozkoumávání vraků s otcem užili. Pak však matku unesou na Kypru piráti a po děsivé bouři ztratí i otce. Děti zůstanou na plachetnici samy. I když po otci nepřestanou pátrat, musí se o sebe postarat a opravit zničenou loď. Zobrazit v katalogu →

Zuzana Pospíšilová: Policejní pohádky

Ve dvaceti napínavých a zároveň humorných pohádkách se to hemží neobvyklými zločiny a ještě neobvyklejšími vyšetřovacími metodami. Zobrazit v katalogu →

Jana Strýčková: Draci v hrnci

Oskara a jeho dračí kamarády znáte z oblíbeného televizního seriálu. Naučí vás jak připravit z jednoduchých surovin báječné jídlo. Víte, že batát není brambora, i když se jí podobá? A četli jsi už o tom, že kdo jí kuskus s ořechy, nemá čas na neplechy? Kromě jednoduchých a nápaditých receptů, které zvládne opravdu každý, se formou veselého dovíte i zajímavosti o různých potravinách a na závěr každé kapitoly vás čeká pohádkový příběh. Zobrazit v katalogu →

Stephen ‘O Brien: Minecraft

Vytvoř si svůj vlastní svět! Minecraft je mnohem víc než jen hra: je to alternativní vesmír plný tvorby, dobrodružství, napětí, vášně a překvapení. Není do něj ale radno chodit na vlastní pěst. Proto si s sebou na cestu nezapomeň vzít tohoto průvodce, který tě bezpečně provede všemi nástrahami světa Minecraftu. Dozvíš se, jak přežít první noc, rychle najít a dolovat rudy, ochočit přátelské moby, vybudovat vlastní železniční síť a spoustu dalších vychytávek, díky kterým předčíš všechny kamarády. Zobrazit v katalogu →

Osho: Emoce

Autor zdůrazňuje, že základem všech složitých životních situací jsou silné emoce, které nejsme schopni zvládat, čímž narušujeme osobní i pracovní vztahy a negativně ovlivňujeme své zdraví. A navíc řešíme věčné dilema, protože nevíme, zda máme emoce vyjadřovat, nebo potlačovat. Osho nabízí třetí variantu, jíž je pochopení kořenů emocí, jejich pozorování a zvládání. Zobrazit v katalogu →

Bill Browder: Rudý zákon

Americko-britský miliardář Bill Browder by si ještě před několika lety řekl, že hlavní je dělat byznys a ne odhalovat korupci v Kremlu. Pak se ale stalo něco, co ho donutilo změnit názor. Stal se aktérem jednoho z nejdramatičtějších politických thrillerů současnosti. Zobrazit v katalogu →


Warwick Pudney: Soptíci

Zlost patří k přirozeným lidským emocím. Mnozí lidé však mají s jejím zvládáním potíže a škodí tím sobě i svému okolí. Proto je jedním z největších vkladů do života naučit děti již odmalička zlost rozpoznávat, přijímat a zvládat či pozitivně projevovat. Tato přehledná a srozumitelná kniha nabízí praktické rady, aktivity, dotazníky, cvičení i krátké pohádky a básničky, které kromě pedagogů a pracovníků pomáhajících profesí využijí především rodiče při výchově malých vznětlivých "soptíků". Zobrazit v katalogu →


Seznam všech nových titulů za poslední měsíc.

počítadlo.abz.cz
Naposledy aktualizováno 2. 6. 2013